Rapport Nibe slog analytikernas förväntningar både när det gäller resultat och omsättning. Värmeteknikbolaget föreslår nu höjd utdelning. 

Nibe redovisar ett rörelseresultat på 1.888 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.643 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av nio prognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Rörelsemarginalen blev 16,2 procent, vilket var högre än snittestimatet på 14,9 procent.

Omsättningen uppgick till 11.667 miljoner kronor. Här låg analytikersnittestimatet på 11.036 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 0:65 kronor per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 0:58 kronor. Året innan var utdelningen 0:50 kronor per aktie.

”Vår sammanfattning av 2022 är att vi har haft en utomordentligt stark efterfrågan. Den huvudsakliga orsaken till detta är insikten hos såväl politiken som slutkonsumenter att vi måste komma bort ifrån beroendet av fossila bränslen för att på allvar kunna ta itu med problematiken kring klimatförändringen. Vi kan därför lägga ett starkt helår bakom oss med såväl fortsatt god omsättnings- som resultattillväxt och konstatera att vi passerade 40 miljarder, vilket innebär att vi ytterligare en gång lyckats fördubbla omsättningen på fyra år”, skriver Gerteric Lindquist, koncernchef för Nibe i rapporten.