Rapport Värmeteknikbolaget Nibe slog analytikernas förväntningar både gällande resultat och omsättning. 

Nibe redovisar ett rörelseresultat på 1.569 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.460 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av åtta prognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Rörelsemarginalen blev 16,2 procent, jämfört med snittestimatet på 15,6 procent.

Omsättningen uppgick till 9.656 miljoner kronor. Här låg analytikersnittestimatet på 9.364 miljoner kronor.

Egna prishöjningarna i kapp under andra halvåret

Nibe har noterat brist och prishöjningar på material och komponenter. Bolaget bedömer att dess egna priser kommer att komma ifatt dessa prishöjningar under andra halvåret.

Det skriver Nibes vd Gerteric Lindquist i rapporten för det andra kvartalet.

Den försvagade svenska kronan har haft en positiv effekt på omsättningsutvecklingen tillsammans med de prishöjningar som genomförts sedan slutet av 2021.

När det gäller försörjningen av komponenter har den fortsatt att präglas av stora problem.

”Detta har i sin tur minskat vår leveranssäkerhet och ökat ledtiderna till våra kunder, vilket vi verkligen beklagar. Våra underleverantörer arbetar emellertid målmedvetet med att försöka ställa om till en helt annan efterfrågenivå och vi får också vissa positiva signaler om att situationen successivt kommer att förbättras under andra halvåret”, skriver han.

Nibechefen framhåller samtidigt att osäkerhetsfaktorn är betydande eftersom leveransproblemen har en sådan komplex struktur, där halvledarbrist, arbetskraftsbrist, sårbara försörjningskedjor och en osäker fraktmarknad utgör några av de mest svårbemästrade problemområdena.

”I avvaktan på denna förmodade förbättring gör vi allt som står i vår makt för att hjälpa våra kunder genom maximal flexibilitet i produktionen, ökade buffertlager samt omkonstruktioner när detta är möjligt”, skriver Gerteric Lindquist.

Nibe också sett ”mycket kraftiga och frekventa” prishöjningar på material och komponenter.

”Detta har i sin tur tvingat oss till prishöjningar på våra produkter men av lättförklarliga skäl har de kommit med en viss eftersläpning. Vi gör bedömningen att våra egna priser under andra halvåret kommer att ha kommit ifatt de prishöjningar vi själva påförts”, skriver Gerteric Lindquist.