Nibe bättre än väntat

Publicerad 2015-05-11 08:21

Rapport Året har startat bra för värmeteknikbolaget Nibe som växer med förvärv och gynnas av kronans försvagning.

Värmeteknikbolaget Nibes resultat före skatt blev 228 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var 220 miljoner kronor, enligt SME Direkt. 

Omsättningen uppgick till 2.950 miljoner kronor. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 2.784 miljoner kronor.

Nibe har haft en positiv inledning på 2015 med god tillväxt av såväl omsättning som resultat, vilket bland annat förklaras av förvärven av nordamerikanska Waterfurnace och Enertech, som nu fullt ut slår igenom samt att bolaget fortsätter att ta marknadsandelar.

Det säger vd Gerteric Lindquist i rapporten.

”Dessutom har vi naturligtvis haft en stor fördel av den försvagade svenska kronan”, säger Gerteric Lindquist och upprepar sin försiktigt optimistiska syn på helåret samt att bolaget har god beredskap att genomföra ytterligare förvärv. 

”Våra förvärvsambitioner ligger precis som tidigare på en hög nivå och tillgången på företag till försäljning är dessutom god”, säger Gerteric Lindquist.

Från att i princip ha varit helt Europabaserade för bara några år sedan har Nibe i dag en fjärdedel av sin koncernomsättning utanför Europa, konstaterar vd.

”Eftersom Nibe blivit alltmer internationellt påverkas vi givetvis av världskonjunkturen. Vi kan konstatera att efterfrågan i Europa har varit fortsatt avvaktande, medan både Nordamerika och Asien haft en gynnsam utveckling”, säger han.