Nibe över förväntan

Publicerad 2017-02-16 08:08

Rapport Värmeteknikbolaget Nibe redovisar ett resultat som var högre än väntat. Även omsättningen överraskade på uppsidan.

Nibes resultat före skatt blev 654 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (283). Väntat var 636 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Omsättningen uppgick till 4.870 miljoner kronor (2.282). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4.707 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 0:88 kronor per aktie (0:80 omräknat för split och nyemission), att jämföra med förväntade 0:84 kronor.