Nibe sämre än väntat

Publicerad 2016-11-17 08:13

Rapport Värmeteknikbolaget Nibes resultat före skatt blev 572 miljoner kr i det tredje kvartalet (486). Väntat var 585 miljoner kr, enligt SME Direkt. Omsättningen uppgick till 4 135 miljoner kr (3 396). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4 156 miljoner kr.

Nibe är liksom för tre månader sedan försiktigt positiva till året som helhet, men lägger i sitt utsiktsutlåtande till att den tilltagande politiska turbulensen på flera håll i världen hör till det som är svårt att förutse.

Det framgår av Gerteric Lindquists vd-kommentar i värmeteknikbolagets niomånadersrapport.

Liksom tidigare skriver han att effekter av konjunkturutveckling, valutaoro och de för tillfället låga energipriserna är svåra att förutse.

(Rättar omsättning och rörelsemarginal för Nibe Stoves 2015, fjärde stycket)

Nibe meddelar i samband med resultatet att bolaget har köpt 65 procent av det kanadensiska bolaget FPI Fireplace Products, ett bolag verksamt inom braskaminer och öppna spisar för gas, ved och pellets.

Företaget har cirka 380 anställda och en omsättning på 90 miljoner kanadadollar (cirka 600 miljoner kr) med en rörelsemarginal på 13 procent.

Det kan jämföras med Nibes affärsområdet Stoves, där FPI kommer att ingå, som år 2015 omsatte 1 652 miljoner kr med en rörelsemarginal på 12,5 procent.

”Det känns helt rätt att även affärsområdet NIBE Stoves får en plattform på den nordamerikanska marknaden i likhet med våra två andra affärsområden”, säger Nibes vd Gerteric Lindquist.