Nibe överträffade förväntningarna

Publicerad 2016-08-19 08:30

Rapport Värmeteknikbolaget Nibes resultat före skatt blev 377 miljoner kr i det andra kvartalet. Väntat var 375 miljoner kr, enligt SME Direkt.

Omsättningen uppgick till 3 301 miljoner kr. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 3 300 miljoner kr.

Nibes rörelsevinst i det andra kvartalet på 405 miljoner kr överträffade analytikernas prognoser med 2 procent, detta trots att perioden belastades med förvärvskostnader på 23 miljoner. I SME Direkts sammanställning inför rapporten fanns inga förvärvskostnader preciserade.

Nibes organiska försäljningstillväxt i kvartalet uppgick till 1,7 procent.

”Den generella efterfrågesituationen i Europa har varierat från bransch till bransch och land till land. Sammanfattningsvis har dock en försiktig optimism kunnat noteras. Nordamerika och Asien har liksom tidigare haft en något mer gynnsam utveckling. Det generella undantaget är olje- och gasindustrin som fortsätter att besväras av låga råvarupriser, vilket även påverkar marknadssegment direkt relaterade till dessa industrier”, skriver vd Gerteric Lindquist i delårsrapporten.

Vd konstaterar vidare att Nibe har god beredskap för att kunna vara offensiva på förvärvssidan, även om ”det omedelbara” finansiella utrymmet för ytterligare större framtida förvärv är begränsat på grund av köpet av Climate Control Group.

”I likhet med tidigare år är effekterna av konjunkturutvecklingen, valutaoron och de för tillfället låga energipriserna samt den tilltagande politiska turbulensen på flera håll i världen svåra att förutse men vi är ändå försiktigt positiva till året som helhet”, skriver Gerteric Lindquist.