Över förväntan för Nibe

Publicerad 2013-11-15 08:00

Rapport Värmeteknikbolaget Nibe slår prognosen med sitt resultat för tredje kvartalet. Vd Gerteric Lundquist ser ett antal positiva marknadssignaler.

Nibes resultat före skatt blev 338 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var 327 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Omsättningen uppgick till 2.545 miljoner kronor. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 2.540 miljoner.

Ser viss förbättring

Nibe ser en ett antal positiva marknadssignaler, inte minst från den noramerikanska marknaden.

Det skriver vd Gerteric Lundquist i delårsrapportens vd-ord.

”Efter flera kvartal av svagare efterfrågan tycker vi oss i höst ha kunnat skönja en viss förbättring av konjunkturen, vilket också avspeglar sig i vår omsättning och vårt resultat”, kommenterar han och fortsätter:

”Positiva marknadssignaler kommer exempelvis från den nordamerikanska marknaden för Nibe Element, från den svenska respektive tyska värmepumpsmarknaden för Nibe Energy Systems samt från Storbritannien för Nibe Stoves”.

Bolaget bedömer vidare att den förbättring som noterats under inledningen av hösten kommer att fortsätta under resten av året.

Starkare marknad i Tyskland och Sverige

Värmepumpsmarknaden i Europa är fortsatt påverkad av den avvaktande konjunkturen och efterfrågeutvecklingen varierar mellan länderna.

Det konstaterar Nibe i avsnittet om affärsområde Energy Systems i niomånadersrapporten.

”Den för oss så viktiga tyska värmepumpsmarknaden uppvisar en viss ökning, vilket är en funktion av att nyproduktionen av småhus ökar, om än i en försiktig takt”, skriver Nibe.

I Storbritannien har marknaden stabiliserats efter de senaste årens svagare utveckling och med kommande bidrag för energibesparing i privatbostäder ”ökar sannolikt också intresset för värmepumpar”, heter det vidare. Däremot är marknadsutvecklingen i östra Europa fortsatt svag.

I Norden har den svenska värmepumpsmarknaden återhämtat sig snabbast efter fjolårets kraftiga nedgång.

”Under tredje kvartalet har en viss marknadstillväxt kunnat noteras. En något ökad nyproduktion av småhus i Sverige gynnar speciellt vår försäljning av frånluftsvärmepumpar”, skriver Nibe.