Bättre än väntat för Nibe

Publicerad 2016-05-12 08:16

Rapport Värmeteknikbolaget Nibes resultat före skatt blev 268 miljoner kronor i det första kvartalet (228). Väntat var 262 miljoner kr, enligt SME Direkt.

Omsättningen uppgick till 3 042 miljoner kr (2 950). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 3 095 miljoner kr.

Nibes organiska tillväxt bromsade in under det första kvartalet, från 6,5 procent under helåret 2015 till 1,5 procent under kvartalet.

”Till skillnad från 2015, som präglades av en svagare svensk valuta, har den organiska omsättningstillväxten försvagats på grund av den svenska kronans förstärkning”, skriver vd Gerteric Lindquist om detta i sitt vd-ord.

Den organiska tillväxten inom Nibes största affärsområde Climate Solutions, som det tidigare Energy Systems i och med torsdagens kvartalsrapport har bytt namn till, uppgick till 1,8 procent under kvartalet.

Det framgår av rapporten, och utgör en inbromsning från det fjärde kvartalets 9,5 procent.

Omsättningen uppgick till 1 752 miljoner kr (1 722), mot väntade 1 789 miljoner enligt SME Direkt.

”Efter flera år med en avvaktande europeisk värmepumpsmarknad upplever vi en vändning på flera av våra viktigaste marknader”, skriver Nibe om utvecklingen i detta affärsområde, och fortsätter:

”Tyska marknaden har uppvisat en tillväxt under första kvartalet efter en period av tillbakagång, delvis tack vare regeringsbeslutet om utökat ekonomiskt stöd för värmepumpsinstallationer.”

För svenskt vidkommande uppges fjolårets marknadstillväxt ha fortsatt även under inledningen av 2016, ”om än med något lägre tillväxttal”, och Nibe uppger sig ha ökat sina marknadsandelar inom alla affärsområdets segment.

Att affärsområdet har bytt namn motiveras med att det ska underlätta internationalisering och expansion.