Nibe ökar vinstenFoto: Jupiterimages

Nibe ökar vinsten

Publicerad 2009-08-14 10:29

Värmeproduktbolaget Nibe ökar vinsten som dessutom blev något högre än väntat.

Nibe Industrier redovisar ett resultat efter finansnetto på 94 miljoner kronor för det andra kvartalet 2009. Det kan jämföras med 74 miljoner samma period i fjol. Analytikernas förväntningar låg dock vid ett resultat på 87 miljoner kronor, enligt SIX Estimates enkät.

Rörelseresultatet blev 102 miljoner kronor mot 100 miljoner kr samma kvartal i fjol. Förväntningarna låg vid ett rörelseresultat om 114 miljoner kronor. Nettoresultatet blev 68 miljoner kronor, en ökning från 53 miljoner samma period i fjol.

Nettoomsättningen blev 1 281 miljoner kronor. Marknaden hade väntat sig en omsättning på 1 404 miljoner kronor.

Omsättningsmål står kvar

Nibes långsiktiga målsättning är att senast 2011 ha fördubblat 2006 års omsättning till 10 miljarder kronor med bibehållen god lönsamhet. Företaget bedömer att man har de interna kvalifikationerna för att nå denna omsättning.

– Om konjunkturvändningen låter vänta på sig blir 10-miljardersmålet givetvis svårare att nå i tid men en fortsatt svag konjunktur kan samtidigt skapa möjligheter för omstruktureringar och företagsförvärv, skriver Nibe.

Nyhetsbyrån SIX