Rapport Värmeteknikbolaget Nibe redovisar ett resultat före skatt för det andra kvartalet 2019 på 596 miljoner kr. Infront Datas snittestimat utifrån tre analytikers prognoser pekade mot 632 miljoner kr.

Omsättningen uppgick till 6.093 miljoner kr. Här låg snittestimatet på 6.077 miljoner kr.

Rörelseresultatet blev 659 miljoner kr, jämfört med förväntade 671 miljoner kr.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.