Rapport Värmeteknikbolaget Nibes andra kvartal överträffade analytikerförväntningarna. Nibes verksamheter har påverkats av pandemin men med ganska stora variationer, enligt bolaget.

Ett mindre antal enheter har temporärt fått stänga helt eller delvis men det stora flertalet har kunnat fortsätta sina verksamheter under relativt normala förhållanden.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Vinsten över förväntan. Nibe redovisade ett resultat före skatt för det andra kvartalet på 648 miljoner kr, vilket var 22 procent högre än ett genomsnitt av analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten. Omsättningen steg till 6.227 miljoner kr, vilket var 2 procent över analytikernas genomsnittliga förväntan.

Marginaler överträffade. Marginalerna i alla tre affärsområden slog förväntningarna. För Climate Solutions (produkter för klimatisering och ökad inomhuskomfort samt uppvärmning av varmvatten) kom en smärre organisk tillbakagång i omsättningen under andra kvartalet men utan att påverka rörelseresultatet negativt, enligt bolaget. Element (komponenter och lösningar för uppvärmning och styrning) är fortsatt det affärsområde som har upplevt de största variationerna mellan olika marknadssegment.

Varierad efterfrågan för Stoves. För Nibe Stoves (eldstäder) har efterfrågesituationen också varierat. Från att ha varit relativt stabil under inledningen av året försämrades den kraftigt under slutet av kvartal ett och under de två första månaderna under andra kvartalet men har därefter återhämtat sig igen, enligt Nibe. Totalt sett har dock efterfrågan i såväl Europa som Nordamerika varit klart lägre än under motsvarande period i fjol.

Försiktigt positiva till andra halvåret. Under andra kvartalet påverkades Nibe i större omfattning av pandemin än under första kvartalet, men situationen har ändå varit hanterbar, enligt vd Gerteric Lindquist. ”Vi antar att de flesta länder under andra halvåret kommer att försöka återgå till ett något mer normalt tillstånd. Detta tillsammans med att våra produkter i stor utsträckning är av såväl nödvändighets- som hållbarhetskaraktär gör oss, trots alla osäkerhetsfaktorer, försiktigt positiva till vår utveckling under andra halvåret”, skriver han i rapporten.