Nibe imponerar

Publicerad 2011-11-15 08:36

Nibe levererade starka siffror för årets tredje kvartal, där förvärvade Schulthess ingick för första gången. Samtidigt uttrycker sig bolaget något mer försiktigt än tidigare vad gäller framtidsutsikterna. Det säger en analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

Nibes resultat före skatt blev 283 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2011 (234).

Det var 5 procent bättre än väntade 271 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Omsättningen uppgick till 2.282 miljoner kronor (1.713). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 2.257 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 315 miljoner kronor (247) och rörelsemarginalen 13,8 procent (14,4).

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 298 miljoner kronor och en marginal på 13,2 procent.

Nettoresultatet blev 217 miljoner i kvartalet (172), vilket motsvarar 2:07 kronor per aktie (1:77).

Analytiker nöjda.

”Det är framför allt en kostnadsdriven överraskning. Det är en otroligt stark bruttomarginal i kvartalet. Samtidigt säger de att de sett lite mer försiktighet mot slutet av kvartalet – så det är inte helt hugget i sten att det fjärde kvartalet blir jättebra. Men det är en imponerande marginal och jag tror att aktien ska upp på det”, säger en analytiker.

Han får medhåll från en annan analytiker som menar att siffrorna för koncernen var betydligt bättre än väntat.

”Vid en första anblick ser det starkt ut, men man måste få reda på vilken påverkan som kommer från Schulthess och hur det underliggande resultat ligger”, säger han och konstaterar att både Element och Stoves kom in helt i linje med förväntan och att hela avvikelsen i kvartalet låg inom Energy Systems.

”Kommentarerna är väldigt begränsade men ordvalet är lite mer försiktigt än tidigare”, fortsätter den analytikern.

En tredje analytiker pekar på bra tillväxt samt att Nibe fortsätter att ta marknadsandelar. Han värjer sig i sin tur mot att framåtblickarna sammantaget skulle vara negativa:

”Nibe skrev att kunderna var lite avvaktande mot slutet av kvartalet, men läser man detaljerna på divisionerna tycker jag att utsikterna för det fjärde kvartalet är väldigt positiva. Råmaterialet kommer inte att gynna det fjärde kvartalet, men hjälpa marginalen senare under 2012”, säger analytikern och syftar på att Nibe talar om en avstannad eller avtagande ökningstakt i bolagets kostnader för material.

”Jag tycker att aktien ska gå lite bättre än marknaden i dag”, summerar den analytikern.