Aktie Nibe kommer inte att gå vidare med utvärderingen av ett förvärv av hela eller en majoritet av Fujitsu General Limited. Det framgår av ett pressmeddelande.

I slutet av februari bekräftade bolaget medieuppgifter om att bolaget inlett en utvärdering om ett potentiellt förvärv av verksamheten.

Aktien backade 8 procent under dagen då uppgifterna om utvärderingen bekräftades.

Nibe skriver i pressmeddelandet att ytterligare kommentarer i detta ärende inte kommer att lämnas.