Rapport (Uppdaterad) Värmeteknikbolaget Nibes vinst i första kvartalet 2020 var bättre än analytikerförväntningarna. På börsen fick Nibe tummen upp och aktien handlades upp på torsdagsförmiddagen.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Högre vinst än väntat. Nibes resultat före skatt ökade första kvartalet till 574 miljoner kr (532 samma månader i fjol). Väntat var 544 miljoner, enligt Infront. Omsättningen summerades till 6.345 miljoner kr, några procent över förväntan. Organisk försäljningstillväxt var 5 procent, jämfört med snittprognosen på 1,7 procent.

Liten coronapåverkan första kvartalet, mer väntas andra. Nibe påverkades i första kvartalet i relativt liten omfattning av coronautbrottet men bedömer att det under kvartal två kommer att påverkas i större utsträckning. Situationen bedöms ändå kunna bli hanterbar, vilket andra kvartalets inledning också indikerar, uppger Nibes vd Gerteric Lindquist.

Varierad efterfrågan. Den totala efterfrågebilden för Nibe fortsatte under första kvartalet att präglats av ganska stora variationer. Affärsområdet Nibe Climate Solutions upplevde gynnsamma marknadsförutsättningar under gångna kvartalet. Nibe Element är det affärsområde som upplevde de största variationerna mellan olika marknadssegment. Nibe Stoves hade under inledningen av året en stabil utveckling av efterfrågan medan den försvagades under den senare delen av kvartalet på grund av covid-19, då tre av affärsområdets totalt fem produktionsanläggningar fick stängas helt eller delvis.

Försiktigt positiva till andra halvåret. Nibe är försiktigt positiva till sin utveckling under andra halvåret. Detta med antagandet om att de flesta länder under andra halvåret kommer att försöka återgå till ett något mer normalt tillstånd, och Nibe pekar också på att bolagets produkter i stor utsträckning är av såväl nödvändighets- som hållbarhetskaraktär.