NGS: TILLVÄXT 15%, DELS PGA GOD EFTERFRÅGAN SJUKSKÖTERSKOR

2021-11-11 13:44:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemanningsbolaget NGS noterade en fortsatt stark tillväxt under det tredje kvartalet, en period som vanligtvis präglas av lägre aktivitet avseende rekryteringstjänster men som i år visade god efterfrågan.

Det skriver vd Ingrid Nordlund i delårsrapporten som bland annat visade att nettoomsättningen ökade med 15 procent under kvartalet.

"Efterfrågan inom sjuksköterskebemanningen har också präglats av stora personalbehov hos våra kunder, vilket resulterat i höga tillväxttal", skriver hon.

Verksamheterna inom specialist- och chefsrekryteringen har också fortsatt utvecklats positivt.

Sjuksköterske- och socionombemanningsverksamheterna hade båda en stark omsättningstillväxt under kvartalet

"Konkurrensen om personalen, med höga lönekrav som följd innebär utmaningar ur ett lönsamhetsperspektiv. Med dessa förutsättningar är vi mycket nöjda med att vi lyckats öka rörelsemarginalen under kvartalet genom en växande affär", skriver vd.

NGS norska verksamhet var under större delen av kvartalet fortsatt påverkad av restriktioner och karantänregler, vilket innebär att majoriteten av bolagets personal inom sjuksköterskebemanningen varit förhindrad eller valt att inte ta uppdrag i Norge.

"När restriktionerna nyligen öppnat upp ser vi nya möjligheter att växa vår norska affär", skriver Ingrid Nordlund.

Läkarbemanningen har under kvartalet fortsatt tappa i volym jämfört med samma kvartal föregående år.

"Detta beroende på att stora delar av specialistvården, där NGS är en stark aktör, fortfarande väntar på att operationer och andra behandlingar inom vårdgarantin ska återupptas fullt ut. Inom primärvården närmar sig nivåerna i linje med innan pandemin och inom detta område har läkarbemanningen en positiv utveckling igen", skriver Ingrid Nordlund.

Skolbemanningen visar markant tillväxt även detta kvartal, vilket dels berodde på att skolor var stängda eller hade inhyrningsstopp under delar av förra hösten och därmed är jämförelsetalen låga.

"Vårt tredje kvartal fortsätter den positiva trenden med tillväxt med ökad lönsamhet och vi ser positivt på våra marknadsförutsättningar under resterande del av 2021", avslutar Ingrid Nordlund sitt vd-ord.Direkt-SE