NGS: SVAGARE UNDERLIGG RESULTAT 3 KV, ÖKAD ORDERINGÅNG INFÖR 4 KV

2022-11-09 12:55:49

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NGS omsättning ökade med drygt 16 procent under tredje kvartalet, drivet av ökad efterfrågan inom sjukvårds- och skolbemanningen.

Rörelseresultatet justerat för engångsposter sjönk till -1 miljon kronor, från +5,6 miljoner kronor. Resultatförsämringen är en konsekvens av bland annat starka jämförelsesiffror och ett svagare underliggande resultat för perioden, enligt bolaget.

"Det tredje kvartalet präglades av lägre efterfrågan och resultat avseende rekryterings- och interimstjänster jämfört med föregående år. Det normala säsongsmönstret med lägre efterfrågan i det tredje kvartalet bröts föregående år redan under sommarmånaderna med en god efterfrågan som fortsatte under hela kvartalet till följd av öppnandet av samhället efter pandemin", skriver tillförordnad vd Gerth Svensson i delårsrapporten.

Rörelseresultatet belastas vidare av investeringar, i form av fler anställda.

"Vi har efter sommaren haft en väsentligt ökad marknadsaktivitet med gott mottagande och vi ser en ökad orderingång på våra tjänster inför årets sista kvartal", skriver Gerth Svensson.

Bolaget räknar med fortsatta behov och därmed volymökningar inom sjukvårdsbemanning, skola och socialtjänst såväl under fjärde kvartalet som under den kommande lågkonjunkturen 2023.

"Vi kommer ta medvetna investeringar under det fjärde kvartalet och första halvåret 2023 inom våra rekryterings- och interimsverksamheter. Även om de under Q4 och första halvåret 2023 kommer belasta våra marginaler och därmed resultat i det korta perspektivet, kommer dessa verksamheter tillföra tillväxt men framför allt lönsamhet. Vi kommer dock göra dessa investeringar med den ena foten på gaspedalen och den andra på bromspedalen då konjunkturutsikterna för 2023 är svårbedömda", skriver Gerth Svensson.Direkt-SE