NGS: RÖRELSERESULTATET BLEV 0,9 MLN KR 4 KV, SLOPAR UTDELNING

2023-02-09 11:45:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemanningsföretaget NGS redovisar ett resultat efter skatt på 0,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (4,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:01 kronor (0:48).

Rörelseresultatet blev 0,9 miljoner kronor (6,0) och rörelsemarginalen var 0,6 procent (4,4).

Nettoomsättningen uppgick till 151 miljoner kronor (138). Försäljningstillväxten var 9,5 procent.

Ingen utdelning föreslås för 2022 (0:50). I stället ska tillgängliga medel kvarstå i bolaget för att behålla den finansiella ställningen och därmed stödja genomförandet av bolagets strategiska plan under 2023, skriver NGS.Direkt-SE