NGS: RÖRELSERESULTAT -6,1 MLN KR 3 KV, TYNGT AV VD-ERSÄTTNING

2022-11-09 12:46:58

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemanningsföretaget NGS redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 om -6,1 miljoner kronor (5,6).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2022 har påverkats negativt med 5,1 miljoner kronor då ersättningen för den avgående vd:n Ingrid Nordlund under uppsägningstiden har kostnadsförts i sin helhet.

Rensat för denna engångspost uppgick justerat rörelseresultat för tredje kvartalet 2022 till -1,0 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 138 miljoner kronor (119).

Resultatet blev -5,3 miljoner kronor (4,1), motsvarande -0:58 kronor per aktie (0:46).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till -13,5 miljoner kronor (7,7).Direkt-SE