NGS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 4,8 MLN KR 2 KV (4,1)

2022-07-19 12:41:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemanningsföretaget NGS redovisar ett resultat efter skatt på 4,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (4,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:53 kronor (0:46).

Rörelseresultatet blev 6,5 miljoner kronor (5,5).

Nettoomsättningen uppgick till 145 miljoner kronor (131).Direkt-SE