NGS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 4,3 MLN KR 4 KV (NY)

2022-02-10 12:37:44

(Tillägg: två sista styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemanningsföretaget NGS redovisar ett resultat efter skatt på 4,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (2,6).

Rörelseresultatet blev 6 miljoner kronor (3,0) och rörelsemarginalen var 4,4 procent (2,8).

Nettoomsättningen uppgick till 138 miljoner kronor (107).

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (0:00).

Vd Ingrid Nordlund uppger att tillväxten till stor del härrör från sköterskebemanningen. Rekryterings- och interimstjänster avseende specialister har också visat tillväxt, liksom verksamheten inom socionombemanningen.

"Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på olika kategorier av högt specialiserad personal både inom privat och offentlig sektor. Den prispress som blev en konsekvens av pandemins inträde har minskat och vi arbetar nu med sunda marginaler inom ovanstående områden", heter det vidare.Direkt-SE