NGS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 4,3 MLN KR 4 KV

2022-02-10 12:32:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemanningsföretaget NGS redovisar ett resultat efter skatt på 4,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (2,6).

Rörelseresultatet blev 6 miljoner kronor (3,0) och rörelsemarginalen var 4,4 procent (2,8).

Nettoomsättningen uppgick till 138 miljoner kronor (107).

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (0:00).Direkt-SE