NGS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 4 MLN KR 1 KV

2022-04-27 13:47:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemanningsföretaget NGS redovisar ett resultat efter skatt på 4 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (0,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:45 kronor (0:07).

Rörelseresultatet blev 5,5 miljoner kronor (1,3) och rörelsemarginalen var 4,0 procent (1,2).

Nettoomsättningen uppgick till 137 miljoner kronor (108). Försäljningstillväxten var 26,5 procent.Direkt-SE