NGS: INVESTERINGAR VÄNTAS PRESSA MARGINALER ÄVEN 1 H 2023

2023-02-09 12:01:02

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemanningsföretaget NGS:s tillväxt under fjolårets sista kvartal, på 9,5 procent, var framför allt hänförlig till läkarbemanning och rekryteringsverksamheterna, enligt NGS.

"Vi är nöjda med tillväxten i förhållande till motsvarande period föregående år inte minst mot bakgrund av att i princip alla våra verksamheter under hösten 2021 fick stöd av det uppdämda behov som fanns efter samhällets återöppning sommaren 2021 efter att covid-19-restriktionerna hade slopats", kommenterar NGS tillförordnade vd:n Gerth Svensson i bokslutsrapporten.

NGS rekryteringsverksamheter och läkarbemanning fortsätter att utvecklas väl både avseende omsättningen och lönsamhetsmässigt, enligt vd. Efterfrågan på rekryteringstjänster ökade under årets sista kvartal trots den annalkande lågkonjunkturen, framför allt inom NGS stabila nischer som offentlig sektor, bank, finans och försäkring.

"Sjuksköterske- och socionombemanningen samt interimsverksamheten har haft det mer utmanande under kvartalet. Socionombemanningen och interimsverksamheten har nått lägre volymer och sjuksköteskebemanningens marginaler har pressats jämfört med föregående år", skriver vd.

Han pekare vidare på att investeringar har gjorts, och kommer göras, i form av fler anställda och marknadsföring av NGS tillväxtområden inom rekrytering och interim.

"Investeringarna har belastat våra marginaler under hösten och kommer enligt plan göra så även under första halvåret 2023, men vi ser nu en successiv ökning av lönsamheten till följd av dessa satsningar", skriver tillförordnade vd:n Gerth Svensson.Direkt-SE