NGS: HÖG EFTERFRÅGAN 1 KV, SER POSITIVT PÅ NÄSTKOMMANDE KVARTAL

2022-04-27 13:58:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Årets första kvartal utmärktes av hög efterfrågan i majoriteten av bemannings- och rekryteringsföretaget NGS verksamheter. Efter inledningen på året ser bolaget positivt även på nästkommande kvartal.

Det skriver vd Ingrid Nordlund i rapporten för årets första kvartal.

Specialistrekrytering och sköterskebemanning är de områden som har starkast tillväxt, men under kvartalet kom också läkarbemanningen tillbaka på högre nivåer.

"Efterfrågan i sköterskebemanningen är fortfarande hög, men har stabiliserats i takt med att pandemin inte längre befinner sig i ett akut skede. Behovet av kompetensförsörjning i form av läkarbemanning spår vi fortsätta återvända till tidigare nivåer, i takt med att regionerna tar sig an den vård som varit satt på vänt under pandemin", skriver vd.Direkt-SE