NGS Group AB: Offentliggör årsredovisning 2022

2023-03-27 17:30:00

Härmed offentliggör NGS Group AB (publ) sin årsredovisning för 2022.

Årsredovisningen finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.ngsgroup.se.

För att erhålla ett tryckt exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget via e-post på info@ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Plate, tf CFO för NGS Group på telefon 076-894 9239 eller mailadress thomas.plate@ngsgroup.se.


Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument samt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2023 kl. 17:30.

Bilagor


GlobeNewswire