NGS Group AB: NGS Group har rekryterat Thomas Plate som interim CFO

2022-10-26 13:00:00

NGS meddelar idag att bolaget beslutat att utse Thomas Plate till interim CFO. Thomas har en gedigen erfarenhet av rollen som CFO och business controller från en rad olika verksamheter såsom Netmore Group, Barnebys, Telenor och PacketFront Group.

Utnämningen sker efter den tidigare aviserade avgången av CFO Klas Wilborg. Thomas kommer ansluta till NGS under november månad.


Gerth Svensson

Tf VD NGS Group AB


Denna information är sådan information som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades 2022-10-26 kl. 13.00.


Kontaktinformation:

Gerth Svensson

Tf VD och styrelseledamot NGS Group AB

Telefon: +46 760-198692


Om NGS Group

NGS Group är en ledande koncern inom bemanning, rekrytering, interima tjänster, interim management, executive search och assessment, verksam i Sverige och Norge. Våra verksamheter är specialiserade inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bilaga


GlobeNewswire