NGS Group AB: Ingrid Nordlund avgår som VD för NGS Group AB

2022-08-24 09:05:00

Ingrid Nordlund avgår som VD för NGS Group AB.

Efter mer än 12 år som Verkställande direktör för NGS Group AB har Ingrid Nordlund beslutat att lämna sin position i bolaget.

- Ingrid har gjort ett fantastiskt jobb och har varit mycket uppskattad av både medarbetare, ägare och styrelsen. Hon har under sin tid i NGS väsentligt utvecklat verksamheten både organiskt och genom förvärv. Vi tackar Ingrid för hennes långa tid som VD i NGS Group AB och önskar Ingrid det allra bästa i framtiden, säger Bertil Johanson styrelseordförande i NGS Group AB.

- Efter 12 år som VD för NGS känner jag att det är dags för nya utmaningar och jag har nu beslutat att lämna över ledarskapet för NGS, säger Ingrid Nordlund. Under min tid som VD har jag tillsammans med mina medarbetare utvecklat NGS till en stark och namnkunnig aktör inom en rad områden och jag önskar nu alla varmt lycka till med nästa fas i NGS utveckling.

Ingrid lämnar sitt uppdrag omgående och Gerth Svensson, styrelseledamot i NGS Group AB, träder in som tillförordnad VD till dess att ny VD har utsetts.

Bertil Johanson
Styrelseordförande NGS Group AB

Denna information är sådan information som NGS Group Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl. 09.05.

Kontaktinformation:
Gerth Svensson
Tillförordnad VD och styrelseledamot NGS Group AB
Telefon: +46 760-198692

Om NGS Group
NGS Group är en ledande koncern inom bemanning, rekrytering, interima tjänster, interim management, executive search och assessment, verksam i Sverige och Norge. Våra verksamheter är specialiserade inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bilaga


GlobeNewswire