NGS Group AB: Erika Rönnquist Hoh ny VD för NGS Group AB

2022-12-19 09:00:00

Erika Rönnquist Hoh har utsetts till ny VD för NGS Group AB. Erika har en gedigen erfarenhet från koncernledande befattningar där hon drivit och genomfört ett antal framgångsrika förändrings- och tillväxtresor. Erika kommer närmast från en roll som VD för Teleperformance Nordic Region.

-Erika Rönnquist Hoh är en affärsdriven ledare där försäljning och ett ”people-orienterat” ledarskap löper som en röd tråd. Hon har lång erfarenhet från branschen bland annat från Proffice och Assessio. Hon har framgångsrikt lett företag som Lindorff (numer Lowell) Sverige och Aktiv Kapital Norden till marknadsledande positioner och stark lönsamhet. Hennes starka drivkraft och erfarenhet av att skapa tillväxt och resultat är viktiga tillgångar för NGS Groups fortsatta utveckling. Erika är starkt fokuserad på att arbeta med kulturfrågor, mångfald och inkludering, områden som är centrala för att stärka och bevara kulturen vi har inom NGS. Vi önskar Erika varmt välkommen som ny VD och ser fram emot ett bra samarbete, säger Bertil Johanson, styrelseordförande för NGS Group.

- NGS Group är ett professionellt bolag med samhällsnyttiga och spännande verksamheter, sunda värderingar och stor potential. Jag ser mycket fram emot att få träda in som VD för NGS Group och att lära känna både verksamheten och medarbetarna närmare, säger Erika Rönnquist Hoh. Vi kommer att ha en spännande och utvecklande resa tillsammans.

Erika tillträder som VD den 1 mars 2023. Nuvarande tf VD, Gerth Svensson, kvarstår till dess.

Bertil Johanson
Styrelseordförande NGS Group AB

Denna information är sådan information som NGS Group Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2022 kl. 09.00.

Kontaktinformation:
Bertil Johanson
Styrelseordförande NGS Group AB
Telefon: +46 70 4936697

Om NGS Group

NGS Group är en ledande koncern inom bemanning, rekrytering, interima tjänster, interim management, executive search och assessment, verksam i Sverige och Norge. Våra verksamheter är specialiserade inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bilaga


GlobeNewswire