NGS: FORTSATT STARK EFTERFRÅGAN I DE FLESTA VERKSAMHETER

2022-07-19 12:46:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemanningsbolaget NGS, inriktat mot vård och omsorg, upplevde fortsatt hög efterfrågan i majoriteten av sina verksamheter under andra kvartalet,

Det skriver vd Ingrid Nordlund i delårsrapporten.

"Chefs- och specialistrekrytering samt läkarbemanning är de områden som har starkast tillväxt. Sköterskebemanningen växte från redan höga nivåer", skriver hon.

Nettoomsättningen ökade med 11 procent under kvartalet medan rörelseresultatet uppgick till 6,5 miljoner kronor (5,5). Rörelsemarginalen blev 4,5 procent (4,2).

"Läkarbemanningens bidrag tillkoncernens rörelseresultat är genom den stora omsättningsvolymen gott, men en i grunden marginalpressad affär bidrar till att koncernens rörelsemarginal hålls tillbaka. Vad gäller chefsrekryteringen ser vi en succesivt ökande prisbild och en ökad efterfrågan i vår assessmentaffär", skriver Ingrid Nordlund.Direkt-SE