Tungt fall för Nasdaq

Publicerad 2014-04-04 22:24

Börsen USA-börserna öppnade uppåt på fredagen men föll sedan till klart minus, där tekniktunga Nasdaq föll kraftigt.

Att den amerikanska jobbrapporten innehöll en del positiva siffror tycktes inte bidra till någon större optimism. Två börsdebutanter återfanns dock starkt mot strömmen.

Dow Jones Industrial Average stängde 1,0 procent längre på indexnivån 16.413, medan det bredare S&P 500 backade 1,3 procent till 1.865. Tekniktunga Nasdaq Composite rasade 2,6 procent till indexnivån 4.128.

Omsättningen uppgick till 770 miljoner aktier på New York Stock Exchange och 2,6 miljarder på Nasdaqbörsen.

Amerikanska regeringens jobbrapport innehöll en sysselsättning utanför jordbrukssektorn som ökade med 192.000 personer i mars, strax under prognosen om 200.000. Arbetslösheten var 6,7 procent mot väntade 6,6 procent, men sysselsättningen för både januari och februari reviderades upp från tidigare bedömning.

På börsfronten tyngde tungviktare som Apple och Microsoft, vilka backade 1,3 respektive 2,8 procent. Google, Yahoo och Facebook sjönk samtliga i intervallet 4-5 procent. Priceline backade 4,8 procent och raderade flest indexpunkter i Nasdaq 100.

Klart mot strömmen var it-bolaget IMS och snabbmattjänsten Grubhub, som börsnoterades på fredagen, med uppgångar på 31 respektive 15 procent.

Läkemedelsbolaget Mylan stärktes 1,5 procent, efter att svenska Meda avvisat ett uppköpserbjudande.

Räntan på en amerikansk tioårig statsobligation tickade ned 7 punkter till nivån 2,73 procent.