New Waves resultat som väntat

Publicerad 2016-11-10 08:10

Rapport New Wave redovisar ett resultat som i stort sett låg i linje med analytikernas förväntningar. Vd Torsten Jansson tror på ett förbättrat resultat under det innevarande kvartalet.

New Waves rörelseresultat blev 125 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på i genomsnitt 123 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 1.300 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 1.353 miljoner kronor.

Tror på förbättrat resultat

New Waves vd Torsten Jansson tror att resultatet kommer att fortsätta förbättras under det fjärde kvartalet jämfört med samma period i fjol. Det skriver han i delårsrapporten för det tredje kvartalet och understryker att den korta framtiden alltid är svår att sia om. Torsten Jansson är också positiv vad gäller utsikterna på längre sikt.

”Tittar jag på kommande år är jag fortsatt optimistisk och tror att både försäljning och resultat kommer att fortsätta öka”, fortsätter vd.