New Wave slog förväntningarna

Publicerad 2013-04-25 07:12

Rapport New Waves resultat för det första kvartalet var betydligt bättre än vad analytikerna spått. Men vd:n spår bistra tider.

New Waves rörelseresultat blev 16,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2013 (2,6).

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på i genomsnitt 8,4 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 877 miljoner kronor för perioden (975). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 929 miljoner kronor.

Resultatet före skatt blev 0,1 miljoner kronor under kvartalet (-11,4), att jämföra med SME Direkts konsensusprognos på -6,4 miljoner kronor.

Bruttomarginalen uppgick till 47,9 procent (45,5). Väntat var här – enligt SME Direkts prognossammanställning – en bruttomarginal på 44,7 procent.

Bistra tider

New Waves vd Torsten Jansson tror på ett utmanade kvartal framöver, och uppger att de tuffa marknadsförhållandena även kan bestå under hela året.

Det skriver han i rapporten för det första kvartalet.

”Vi räknar med en fortsatt tuff och besvärlig marknad under kvartal två och kanske under hela året. Vi har inte sett några tecken på någon vändning under årets första kvartal utan snarare i så fall en viss försämring”, skriver Torsten Jansson i kvartalsrapporten.

Torsten Jansson upprepar vidare att bolaget framöver prioriterar resultatet och en ytterligare förstärkning av balansräkningen.

”På dess punkter skall vi klara att göra ett hyggligt år – om bara inte marknaden försämras ytterligare”, skriver han.