Rapport Samtliga segment inom New Wave förbättrade sin bruttomarginal under det tredje kvartalet där totalen landade på 48,3 procent, upp från fjolårets 42,6 procent. Det framgår av kvartalsrapporten.

”Föregående års marginal påverkades främst av att koncernens tradingverksamhet, med en lägre procentuell bruttovinstmarginal, utgjorde en större andel av nettoomsättningen föregående år jämfört med i år”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

New Waves omsättning steg med 13 procent i det tredje kvartalet där USA stack ut med en ökning på 49 procent. Sverige ökade sin nettoomsättning med 14 procent, Centraleuropa med 11 procent och Sydeuropa med 24 procent.

Vd Torsten Jansson pekar på de orosmoln han anser finns kvar kvar, däribland covid-19, fraktkapaciteten från Asien och längre ledtider.

”Men orosmolnen är ändå långt färre och mindre än för 1,5 år sedan. Om det största bekymret är att få fram allt man kan sälja är det ändå en betydligt trevligare situation än att vara orolig för om man kan/kommer att sälja”, skriver vd:n i rapporten.

New Wave redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2021 på 261 miljoner kr (176). Bruttomarginalen uppgick till 48,3 procent (42,6).

Resultatet efter skatt blev 196 miljoner kr (119) och resultatet per aktie 2,97 kr (1,81). Rörelsemarginalen uppgick till 15,7 procent (12,0).

Nettoomsättningen uppgick till 1.664 miljoner kr (1.470). Organisk tillväxt blev 14,4 procent.