New Wave spår tuffa tider

Publicerad 2013-11-13 08:09

Rapport Kläd- och presentföretaget New Wave redovisar en högre delårsvinst än väntat. Vd Torsten Jansson varnar dock för att kommande kvartal blir tuffa.

New Waves rörelseresultat blev 92,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på i genomsnitt 82,9 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 1.035 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 1.058 miljoner kronor.

Oroas inför kommande kvartal

New Waves vd Torsten Jansson bedömer att de kommande fem kvartalen ”kan bli lite tuffa”.

”Dels för att bolaget inte ser någon förbättring i konjunkturen, men mest på grund av de åtgärder och investeringar vi nu gör för att få nöjda kunder och skapa tillväxt och ökad lönsamhet”, skriver han i delårsrapporten.

Han pekar på att han framför allt är oroad för nästkommande kvartal, där bolaget troligtvis fortsatt kommer att förlora försäljning på grund av för låga lager men även att New Wave inte ser någon ökad efterfrågan.

”Det hittills varma vädret ger oss heller ingen draghjälp och dessutom gjorde vi ett resultatmässigt mycket starkt fjärde kvartal föregående år”, skriver Torsten Jansson.

Han konstaterar vidare att det tredje kvartalet var fortsatt tufft marknadsmässigt. Bolaget ser fortsatt ingen konjunkturvändning eller ökning i efterfrågan.

”Inom rörelsesegment Profil tror jag dock tyvärr att vi även tappade marknadsandelar i Norden”, skriver han vidare och pekar på bristande leveranssäkerhet på grund av ett för lågt varulaget.

Ska öka varulagret

New Wave ska öka sitt varulager med minst 300 miljoner kronor. Det skriver vd Torsten Jansson i rapporten för det tredje kvartalet.

Anledningen är att bolaget anser sig ha haft ett för lågt varulager de senaste kvartalen, med missad försäljning och missnöjda kunder som konsekvens.

Lagerökningen kommer att öka skuldnivån och försämra nyckeltalen på kort sikt, betonar Torsten Jansson, och dessutom kommer bolaget öka insatserna vad gäller försäljning och marknadsföring.

”Detta tillsammans kan givetvis tolkas negativt av aktiemarknaden men för de aktieägare som har ett perspektiv längre än 12 månader bör det vara glädjande nyheter. Jag är övertygad om att New Wave inom 12-18 månader kommer att leverera bättre resultat på nästan alla rader”, skriver New Waves vd.

Bolagets varulager hade vid utgången av det tredje kvartalet ett värde på 1.579 miljoner kronor, marginellt mer än vid slutet av det andra kvartalet.