Förlust för New Wave

Publicerad 2014-04-24 08:04

Rapport Analytikerna väntade sig vinst, men New Waves första kvartal slutade på minus. Vd Torsten Jansson spår att vändningen kommer i kvartal tre.

New Waves rörelseresultat blev -5,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2014.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på i genomsnitt 8 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 909 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 881 miljoner kronor.

Handelsbolaget New Waves vd Torsten Jansson bedömer att det andra kvartalet blir ett svagt kvartal men att bolaget från kvartal tre och framåt ska visa en god tillväxt (med målet att växa med minst 10 procent).

Det framgår av delårsrapporten.

Budskapet är i linje med vad New Wave sagt tidigare.