Resultatet en besvikelse

Publicerad 2014-08-21 07:07

Rapport Profilproduktsbolaget New Waves rapport för andra kvartalet blev en besvikelse, enligt vd Torsten Jansson.

Försäljningen uppgick till 983 miljoner kronor för perioden, en liten minskning från 995 miljoner kronor samma period i fjol.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle öka med 3 procent, enligt SME Direkt.

Även lönsamheten försämrades. Bruttomarginalen minskade till 45,9 procent (46,8) och rörelsemarginalen till 4,9 procent (7,1).

Här låg SME Direkts konsensusprognos på 46,1 respektive 5,9 procent.

Resultatet före skatt minskade till 29 miljoner kronor (39), vilket var 27 procent under konsensusprognosen.

Utfallet är en besvikelse, konstaterar vd Torsten Jansson i rapporten:

”Även om jag trodde på ett svagt kvartal hade jag ändå räknat med ett resultat på minst 20 miljoner kronor bättre. Jag bedömer dock att kvartal tre och fyra kommer att visa på bättre utveckling”, skriver han.

Han betonar samtidigt att det finns en osäkerhet i bedömningen om en förbättring under den resterande delen av året.

”Kortsiktigt är dock risken att det kan ta längre tid än vad vi beräknat innan alla åtgärder ger resultat. Så även om jag ser ljust på kommande kvartal finns det en risk i att det kan bli ytterligare någon besvikelse innan utvecklingen vänder”, heter det.

Han pekar på de åtgärder bolaget gör med ett långsiktigt fokus: utbyggnad av säljkårer, ökade marknadsföringsinsatser, lanseringar av nya produkter och lageruppbyggnad. Priset för åtgärderna kan bli ”att vi fortsätter att försämra resultatet ytterligare något eller några kvartal”, skriver Torsten Jansson.