New Waves vd Torsten Jansson har anledning att vara nöjd.

New Wave ökar vinsten

Publicerad 2017-02-09 07:09

Rapport New Wave ökade både vinst, marginal och omsättning. Vd Torsten Jansson ser dessutom ljust på framtiden.

New Waves rörelseresultat blev 167 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016. Motsvarande kvartal året innan uppgick rörelseresultatet till 108 miljoner kronor.

Bruttomarginalen steg till 46,3 procent (45,0).

Försäljningen uppgick till 1.549 miljoner kronor för perioden (1.405).

Utdelningen föreslås bli 1:35 kronor per aktie (1:00).

Fortsatt optimism

New Waves vd Torsten Jansson säger sig vara fortsatt optimistisk över framtiden.

”Jag är övertygad om att vår tillväxt, både vad gäller försäljning och resultat, bara har börjat. Sedan kan, som jag brukar skriva, något eller några kvartal kanske vara sämre. Anledningen kan exempelvis vara någon större etablering. Vi står bland annat inför utökade insatser både i Kanada och Polen och kanske ytterligare några länder de kommande två åren”, skriver vd:n i bokslutet och tilläger:

”Totalt sett har vi dock aldrig någonsin varit i en så gynnsam situation gentemot våra konkurrenter oavsett om man talar ekonomisk styrka, varumärken, produkter, CSR eller något annat”.

De investeringar New Wave gjorde 2014-2016 är enligt vd:n fortfarande långt ifrån sin fulla potential och bolaget lanserade i januari 2017 Craft Teamwear, en lansering som enligt Torsten Jansson ska ge bolaget ytterligare tillväxt från främst 2018.