Rapport New Wave ökade omsättningen rejält samtidigt som marginalerna föll. Men vd Torsten Jansson spår förbättrade marginaler framöver. 

New Waves rörelseresultat blev 120 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019. Motsvarande kvartal året innan var rörelseresultatet 137 miljoner.

Bruttoresultatet blev 786 miljoner kronor (719) och nettoomsättningen uppgick till 1.689 miljoner kronor (1.523).

Resultat efter skatt blev 83,7 miljoner kronor (107) och per aktie 1:28 kronor (1:60).

Spår högre marginaler framöver

New Wave kommer ha en fortsatt försäljningstillväxt i fokus, men bolaget förväntar sig att successivt höja rörelsemarginalen under de kommande åren, skriver vd Torsten Jansson i delårsrapporten.

I det andra kvartalet steg försäljningen med 11 procent. Tillväxten skedde i samtliga segment men främst inom Sport & Fritid som ökade med 17 procent. Segmentet hade tillväxt i samtliga regioner men ökade främst i Sverige, Centraleuropa samt USA.

Segmentet Företag växte med 7 procent i kvartalet medan Gåvor & Heminredning ökade sin försäljning med 5 procent.

Rörelsemarginalen i kvartalet sjönk till 7,1 procent (9,0). Minskningen är enligt bolaget relaterad till koncernens satsningar inom försäljning, marknadsföring och distributionsenheter.