Bolagets vd Torsten Jansson

New Wave sämre än väntat

Publicerad 2015-02-06 07:47

Rapport Kläd- och presentföretaget New Waves resultat för fjärde kvartalet når inte upp till analytikernas prognos.

New Waves rörelseresultat blev 112 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2014.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på i genomsnitt 135 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 1.260 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 1.275 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 1:00 kronor per aktie (1:00), att jämföra med förväntade 1:09 kronor.

Minskad rörelsemarginal

New Waves rörelsemarginal minskade till 8,9 från 9,8 procent under det fjärde kvartalet, på årsbasis, som en följd av främst ökade försäljnings- och marknadsinsatser.

Det framgår av bokslutet.

Rörelseresultatet landade på 112,2 miljoner kronor, i nivå med fjolåret, trots 11 procent högre omsättning till en försäljningsnivå i linje med analytikernas förväntningar.

Väntat för dessa var ett rörelseresultat på 135 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 10,6 procent, klart högre än utfallet således.

Vd Torsten Jansson säger sig dock vara nöjd med det fjärde kvartalet, och motiverar det med att försäljningsökningen på 11 procent skedde trots varmt väder och dålig försäljning på vinterplagg.

De åtgärder som gjorts under 2014 ska ge effekt under 2015, och därtill görs ett antal nya satsningar även i år, skriver vd:n också.

Varulagret ligger för närvarande på en bra nivå, enligt Torsten Jansson.