New Wave prickar förväntningarna

Publicerad 2011-08-12 08:21

New Waves resultat före skatt uppgick till 61,5 miljoner kr för det andra kvartalet, att jämföra med prognosen på 61,4 miljoner kr.

New Waves resultat före skatt blev 61,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011 (82,8).

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 61,4 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent (8,3%), mot väntade 6,8 procent, medan bruttovinstmarginalen blev 48,8 procent (47,1%), mot väntade 47,2 procent.

Resultatet efter skatt blev 37,3 miljoner kronor (59,4) och per aktie 0:55 kronor (0:90).

Försäljningen uppgick till 1.021 miljoner kronor för perioden (1.065). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 1.067 miljoner kronor.

Varulagret uppgick i slutet av perioden till 1.778 miljoner kronor jämfört med 1.687 miljoner vid utgången av det första kvartalet.

DIREKT