New Wave övertygar

Publicerad 2011-11-11 08:09

New Waves resultat före skatt blev 92,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2011 (77,0).

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 84,8 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Därmed blev resultatet 9 procent bättre än väntat.

Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 procent (8,0), mot väntade 9,1 procent, medan bruttovinstmarginalen blev 46,4 procent (45,2), mot väntade 46,6 procent.

Resultatet efter skatt blev 73,4 miljoner kronor (55,5) och per aktie 1:10 kronor (0:83).

Försäljningen uppgick till 1.101 miljoner kronor för perioden (1.061). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 1.075 miljoner kronor.

Varulagret uppgick i slutet av perioden till 2.034 miljoner kronor jämfört med 1.778 miljoner vid utgången av det andra kvartalet.