New Wave ökar vinsten

Publicerad 2013-02-08 07:09

Rapport New Wave ökar vinsten men bolaget skriver nu ner tillväxtmålen samtidigt som man höjer utdelningspolicyn.

New Waves rörelseresultat blev 152 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (130).

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på i genomsnitt 114 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 1.176 miljoner kronor för perioden (1.188). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 1.128 miljoner kronor.

Sänker mål

New Wave sänker sitt tillväxtmål till 10-20 procent över en konjunkturcykel, från tidigare 20-40 procent.

Samtidigt höjs utdelningspolicyn till 40 från 30 procent av koncernens nettoresultat, också det över en konjunkturcykel.