NEW WAVE: ÖKADE INVESTERINGAR KAN TILLFÄLLIGT MINSKA MARGINALEN

2023-02-10 07:23:40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) New Wave kommer att öka investeringarna som bokföringsmässigt tas som kostnader i produktutveckling, marknad och nyetableringar, en åtgärd som sannolikt tillfälligt kommer att minska rörelsemarginalen något.

Det skriver vd Torsten Jansson i bokslutet.

"Men målet är ändå att i genomsnitt över några års tid ligga på i genomsnitt minst 15 procent och vi gör det för att kunna hålla en bra tillväxt de kommande tio åren", tillägger vd:n.

Helåret 2022 uppgick bolagets rörelsemarginal till 17,0 procent, upp från 15,0 procent 2021.

Med en hög inflation, högre räntor och energipriser blir det sannolikt en svagare marknad vilket New Wave givetvis inte är immuna mot, resonerar vd:n.

"Men vi står väl rustade vad gäller varumärken, produkter, servicegrad, lager med mera jämfört med de flesta konkurrenter. Detta gör att vi skall kunna fortsätta ta marknadsandelar samt att vi har både kapacitet och ekonomi till fler förvärv", skriver Torsten Jansson.

New Waves organiska tillväxt i det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 6,3 procent. Helåret 2022 landade den på närmare 21 procent. Av bolagets tre segment växte Företag och Sport & Fritid medan Gåvor & Heminredning visade en minskning.

Vad gäller varulagret menar Torsten Jansson att det nu har nått ungefär den nivå New Wave vill ha, vilket borgar för fortsatt god service till kunderna och möjliggör fortsatt tillväxt.Direkt-SE