New Wave Group: MATS ÅRJES AVGÅR SOM LEDAMOT I NEW WAVE GROUPS STYRELSE

2022-11-28 13:30:00

Mats Årjes har idag på egen begäran avgått som ledamot i New Wave Group AB:s styrelse på grund av personliga skäl.

Göteborg den 28 november 2022

New Wave Group AB (publ)

Styrelsen
 

Kontaktperson

Torsten Jansson, VD

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2022 kl 13:30.

Cision