Neurovive rusar efter ”positiv återkoppling” från myndighet

Publicerad 2017-09-21 13:48

Aktie Forskningsbolaget Neurovive Pharmaceutical har fått en positiv återkoppling i utvecklingsplanen kring Neurostat för behandling av måttlig till svår traumatisk hjärnskada (TBI) hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Utvecklingsplanen av Neurostat sker med så kallat Scientific Advice (Protocol Assistance).

Återkopplingen från EMA:s Scientific Advice stöder bolagets studiedesign som föreslagits för att utvärdera den kliniska effekten av Neurostat.

En subgrupp av patientpopulationen med likartade typer av hjärnskador att väljas ut vilket underlättar utvärdering av effekten.

Neurostat har sedan tidigare en så kallad särläkemedelsklassning i både USA och Europa. En särläkemedelsklassning ger rätt till sju respektive tio års marknadsexklusivitet i USA respektive Europa.

Neurovives aktie stiger rejält efter beskedet.

{Chart}