Rapport (Uppdaterad) Neurovive ökade förlusten under det tredje kvartalet. Koncernen är nu i behov av tillkommande finansiering under första halvåret 2019 för att kunna säkra fortsatt drift. Aktien faller tungt på börsen.

Neurovives rörelseresultat för tredje kvartalet blev -15,1 miljoner kronor (-12,8) och för första nio månaderna till -53,2 miljoner kronor (-56,2).

Det negativa rörelseresultatet har påverkats av externa kostnader vilka under de första nio månaderna uppgick till 41,4 miljoner kronor. Kostnader avseende utvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas har påverkat periodens resultat med -30,3 miljoner kronor (-22,8) varav -18,2 miljoner (-11,8) avser projekt i klinisk fas.

Soliditeten var 90 (94) procent den 30 september 2018 och det egna kapitalet uppgick till 117 miljoner kronor (116).

Likvida medel uppgick till 38,4 miljoner kronor (35,4) per den 30 september 2018, en ökning med 9,4 miljoner jämfört med årets början.

”Koncernen är i behov av tillkommande finansiering under första halvåret 2019 för att säkra den fortsatta driften. Styrelsen har vidtagit åtgärder för att säkerställa verksamhetens behov av finansiering och arbetar aktivt med lösningar för att genomföra bolagets kommunicerade affärsplan”, heter det.

Neurovives aktie handlades vid lunchtid ner över 8 procent på börsen.