Därför rusar Neurovive

Publicerad 2017-01-19 10:53

Aktier Neurovive stiger på beskedet att nya cancerdata från bolagets sanglifehrinbaserade substanser har blivit antagna för presentation på den vetenskapliga konferensen EASL HCC Summit som hålls i Genève den 2-5 februari 2017.

I ett pressmeddelande klockan 10 meddelade Neurovive att vissa av bolagets sanglifehrinbaserade cyklofilinhämmare utövar oväntat kraftfulla anti-cancereffekter inom hepatocellulär cancer, enligt prekliniska studier.

”Vi adderar nu det spännande och utmanande cancerområdet till vår projektportfölj och utvidgar därmed vårt kärnområde inom mitokondriell medicin”, säger Magnus Hansson, medicinsk chef på Neurovive i pressmedelandet.

Vid 10.05-tiden var aktien upp drygt 22 procent.

 

image