Bioteknikbolagets aktie slaktas på börsen

Publicerad 2015-06-01 09:06

Aktie Bioteknikbolaget Neurovives aktie rasar med över 60 procent under den inledande måndagshandeln.

Detta efter att Neurovive redovisat negativa fas 3-resultat från studien CIRCUS med CicloMulsion innefattande patienter med en specifik typ av akut hjärtinfarkt.

Studien nådde inte sitt primära effektmått i en topline-analys. Resultatet innehåller dock inte specifik data avseende signifikansnivå för det sammansatta primära effektmåttet eller de enskilda individuella delarna som ingår i det primära effektmåttet. Den informationen kommer att presenteras i den efterföljande, detaljerade analysen av resultaten.
Fullständigt resultat från 12-månadersuppföljningen i CIRCUS-studien beräknas vara tillgängliga under tredje kvartalet 2015.

Dagens topline-resultat kan förväntas försena en kommersialisering av CicloMulsion.

”Även om studien inte uppnådde sitt primära effektmått så kommer den fullständiga analysen av ettårsresultatet att ge oss mer information om vilka patienter som kan ha haft nytta av behandlingen med CicloMulsion. De fullständiga resultaten kommer att hjälpa oss definiera nästa steg i utvecklingen och kommersialiseringen av CicloMulsion. CIRCUS-studien är initierad av en välkänd forskargrupp i Lyon och vi kommer att fortsätta samarbetet med huvudansvarig prövare för att utvärdera de fullständiga resultaten av ettårsstudien allteftersom de görs tillgängliga”, säger Mikael Brönnegård, Neurovives vd i en skriftlig kommentar.

Han fortsätter:

”Vi är övertygade om potentialen i bolagets breda forsknings- och utvecklingsplattform inklusive våra cyklofilinhämmare såsom CicloMulsion. CicloMulsion är en av flertalet produkter och projekt som befinner sig i klinisk och preklinisk fas. Vårt pågående kliniska program, däribland fas 2-studierna CiPRICS och CHIC, tillsammans med en stark forsknings- och utvecklingspipeline kommer att stödja Neurovives fortsatta tillväxt”.