Rapport Streamingbolaget Netflix rasade 20 procent i efterhandeln på torsdagen efter att bolaget varit först ut bland de stora amerikanska techbolagen att rapportera kvartalssiffror när den ordinarie handelsdagen avslutats.

Trots att streamingbolagets resultat var klart över förväntan och omsättningen kom in i linje med förhandsestimat från S&P Global Market Intelligence flydde investerarna från aktien.

Orsak bakom kursfallet hittades i stället i guidningen för det innevarande kvartalet samt abonnenttillväxten vid utgången av 2021.

Netflix spår att resultatet för innevarande kvartal kommer uppgå till 2:86 dollar per aktie, samtidigt som intäkterna väntas uppgå till 7,9 miljarder dollar. Analytikerna hade här förväntat sig 3:46 dollar per aktie respektive 8,1 miljarder dollar.

Streamingbolaget hade totalt 222 miljoner abonnenter vid utgången av kvartalet, motsvarande en ökning om 8,3 miljoner abonnenter, jämfört utgången av det tredje kvartalet. Analytikerna hade estimerat en ökning om 8,4 miljoner abonnenter, enligt Refinitiv.

Vinsten per aktie uppgick till 1:30 dollar för det fjärde kvartalet 2021 (1:19), mot förväntningarna 0:83 dollar per aktie. Intäkterna var 7,7 miljarder dollar (6,6), alltså helt i linje med förväntningarna.