NETCOMPANY: 4 KV ÖVER FÖRVÄNTAN, FÖRESLÅR INGEN UTDELNING

2023-01-25 07:47:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det danska IT-konsultbolaget Netcompanys intäkter ökade 32 procent till 1.519 miljoner danska kronor (1.152) för det fjärde kvartalet 2022. Väntat var 1.462 miljoner danska kronor, enligt Infronts analytikersammanställning.

Det justerade ebita-resultatet kom in på 309 miljoner danska kronor, att ställa mot väntade 304 miljoner.

Det rapporterade rörelseresultatet, ebit, uppgick till 282 miljoner danska kronor, vilket var högre än väntade 268 miljoner.

Nettoresultatet steg till 215 miljoner danska kronor. Här vittnade förhandstipsen om en vinst på 194 miljoner.

Bolaget föreslår att ingen utdelning betalas ut för 2022, framgår det av rapporten. Väntat var en utdelning om 1:71 danska kronor.

För helåret hade bolaget intäkter om 5.545 miljoner danska kronor, vilket uppges ha varit i linje med bolagets egen prognos.

Avseende år 2023 spår Netcompany en intäktstillväxt i konstanta valutor om mellan 8-12 procent. Vidare väntas en justerad ebitda-marginal om 15-18 procent för helåret. För fjolåret 2022 blev den justerade ebitda-marginalen 20,0 procent (24,3).

Bolaget förväntar sig inte att någon utdelning eller att aktieåterköpsprogram genomförs för 2023.Direkt-SE